Namaz bizi kılar.

Namaz dinin direğidir.

Gusül Abdesti

Posted by inamaz Eylül 21, 2006

Gusül (Boy Abdesti):

Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir.

Guslü Gerektiren Haller:

a. Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir.

b. Hayız ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur. 

Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden aynlıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf’a göre gusül gerekmez.

Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin, şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır. Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulü ile, buluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmeleri gerekir. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Bunlardan yalnız biri buluğ çağına ermiş ise sadece ona gusül gerekir, diğerine gerekmez. Ancak buluğ çağına yaklaşmış bir devrede ise, yıkanmadan namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır.

Uykudan uyanan kimse, yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır: Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf’a göredir, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şübheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir.

Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırladığı halde, tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse, uyanıp da bu organında bir yaşlık görse, bakılır: Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı hareketsiz bir halde idi ise, gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaati yoksa ve tenasül organı da önceden uyanık durumda idi ise, gusletmesi gerekmez. Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın uyanık olması, mezinin çıkmasına sebeb olur.

Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da, kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.

İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.

Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da, meni dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed’e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.

İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da, sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden, şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekmez.

Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese, her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.

Şehvet olmayıp da döğülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez.
(İmam Şafî’ye göre bu hallerde de gusül gerekir.)

Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.

Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.

Cünüplük, hayız veya nefselik (loğusalık) halinde iken, gayrimüslim bir kadın veya gayrimüslim bir erkek ihtida etse, gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da, yıkanmamış bulunsa, yine gusül gerekir. Fakat yıkanmış bulunan veya henüz cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse, yıkanması mendub olur.

Gusül Nasıl Yapılır:

Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve : “Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye” diye niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.

Guslün Farzları:

1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

2. Burna su çekip yıkamak.

3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Guslün sünnetleri:

1. Gusle niyet etmek.

2. Besmele ile başlamak.

3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.

4. Avret yerini yıkamak 

5. Gusülden evvel abdest almak.

6. Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

7. Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak. 

8. Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

Kaynak: Büyük İslam İlmihâli, Ömer Nasuhi Bilmen

Reklamlar

324 Yanıt to “Gusül Abdesti”

 1. gizem said

  peygamberimizin “temizlik namazın anahatarıdır”
  hadisini,ibadet ve temizlik ilişkisi bakımından bu sözü yorumlayınız

 2. Özzgür said

  yaa anlamadıgım bir şey birisi namaz abdesti al diyo birisi alma gerek yok diyoo ayrıca alırken abdesti vucudumuz acıkmı kalacak, yoksa gusul almadan oncemi alacagız o halimizle anlamadım gitti lutfen yardım edin!…

 3. inamaz said

  s.a
  Gizem kardeşim temizlik insana önemli işlerin başlangıcında olma hissi verir.Namazdan önce gelen abdestle gelen temizlik ise sana yaptığın işin ne kadar önemli olduğunu algılamana kısmen yardımcı olur . Namaz senin hal ve duruşunla Rabbine sıdkını samimiyetini ve bağlılığını ifade etmen için en güzel ve en önemli yerdir.Normalde zaten (şahsen kendim ) manen kendimizi temiz hissetmemiz mümkün değil ruhen zaten yeterince kirliyiz bari fiziksel olarak temiz olalım demi Rabbim hem dilimizin dönüşüne hem kalbimizin isteğine hemde bedenimizin durumuna bakar kötü kokular, dağınık görüntü ,pis halimizle o yüce makamda nasıl samimiyetimizi söyler ve ikna ederiz Rabbim temizlik için her şeyi vermiş huzuruna çıkarken biraz da dürüst olmamız gerekmez mi? Namazı kıyam rukü secde olarak düşünme onlar namazın içindeki gerekli kısmlardır ama orda önemli olan Allah’a yakınlığındır namaz Rabbine yakın olman için bir kapı ve temizlik ise Rabbinin tekrar seni huzuruna çağırması için bir anahtardır
  selametle

 4. inamaz said

  s.a
  özzgür kardeşim ben bildiğimi azicane paylaşayım sizinle şayet gusül abdestli isen tekrar namaz kılmak için abdest alınması gerekmiyor yani abdestli yapılan tüm işleri gusül abdesti ile de yapabilmekte yani onun için ayrıca yeni bir abdest alınması gerekmez.(elbette ki tekrar abdest alan kişi nur üstüne nur almış olur.(: ) banyoda örtünme demişsiniz.Banyoda ikende adabımuaşerete dikkat etmemiz gerekir önemli olan gusül abdestinde su değmemiş yerin olmamasıdır ki bu değişik kumaşlarla mümkündür.gözükmesi kati şekilde günah olan örtünme kurallarına banyodada dikkat etmeliyiz.
  (o banyoda tek başımıza olmadığımızı düşünelim! ve o şekilde örtünmemize dikkat edelim lütfen. )

  selametle

 5. ceyda said

  güzel şeylerdi beğendim

 6. NESRİN said

  selam arkadaşlar bende gusülden sonra normal abdest alınmaz diye biliyorum isteğe göre alınırmış bunu açığa kavuşturmak için bir kaç kişiye sordum fakat farklı cevaplar alıyorum….

  • Abdullah said

   Nesrin, gusül abdestli iken abdestini bozmazsan namaz abdestine gerek yok. Gusül abdesti derece bakımından daha büyük olduğu uiçin bu böyledir. Şöyle düşün mercesedes araban varken onu satıp, renault araba almak gibi…

 7. recep said

  benim yorum değil sorum olacak .gusul alırken buruna ve ağıza verilen suda ölçü nedir mesela ben burnuma su verirken yeterince genzim yanmadığı kanaatine vararak abdestimin olmayacağını kabul görmeyeceğini düşünüyorum ve bu sebeple defalarca burnuma su vermek zorunda kalıyorum aynı şekilde ağzımada defalarca olmadı kanaatiyle su veriyorum bu konuda yardımcı olabilirmisiniz ?Allah’a emanet olun

 8. nisa said

  selam arkadaşlar
  gusül abdesti alırken kulak deliğimiz küpe olmadığı halde ıslanır mı? bu şekilde gusül abdesti almak caiz midir?

 9. inamaz said

  s.a
  nisa kardeşim gusül abdesti alırken farz olan kısımda kulakta küpe olmasına dair değil vücutta su değmemiş yerin kalmaması gerekir eğer sen küpe olmadan da kulağında su değdiğine kanaat getirebiliyorsan küpe takmana gerek yok ama eğer için rahat etmiyor ve vesveseye düşüyorsan küpe takmanda fayda vardır.

  selametle

 10. inamaz said

  s.a
  Recep kardeşim bunda bir ölçü yoktur yani sana abdest alırken şu kadar burna şu kadar ağza alınacak denilmiyor farz olan ki senin abdestinin kabul olması için ağza ve burnu bol su ve tüm bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır.yalnız burna verdiğin su genzine kaçmalı tabiri caizse burnunu sızlatmalıdır ki bu sağlık açısından da yararlı bir şeydir(tamizlemek anlamında )ağzına verdiğin suda da gargara yaparsan şeytanın sana vesvese vermesini engellemiş olursun inş.
  selametle

 11. ç.kaynar said

  teşekkür ederim,

 12. selahattin said

  gusül için banyoya girildiğinde erkekler peştemal ilemi girecek kendi evinde örtünme nasıl olacak

  • emrah said

   bu ksin bir zorunluluk değil.lakin öyle girilirse iyi olur.ayrıca bu sadece gusül için değil bütün banyo yaptığın zamanlar için geçerli.

   • muhammed vahap nebioğlu said

    kimse olmadığı zaman (banyoda tek başınıza iseniz) kumaşa veya peştemala gerek yoktur.. öyle olsa normal yıkanmak bile kumaş-peştemal ile olurdu. not: güsul ve normal abdest alırken yönünüzün kıbleye doğru olmadığına titizlik gösterin) bizim elbiselerimiz bedenimizdir. o bakımdan kendi bedenimizi temizleriz. peştemalle tam temizlik olmaz.

 13. selin said

  “Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.” ifadesi ile ne demek istediğinizi tam olarak anlayamadım. erkek için böyle olabilir fakat kadın için durum nedir? çünkü kadından meni gibi belirgin bir sıvı gelmiyor sonuçta. yani yüzeysel olarak yapılan bir ilişki de kadının abdest alması gerekmiyor mu? bir de şunu merak ediyorum eşlerin birbirlerinin cinsel organlarını görmesi gusül gerektirmez mi? rüyada ihtilam olmadan yalnızca karşı cinsin cinsel uzvunu görmek gusül gerektirir mi? bu sorularıma cevap verirseniz çok sevinirim. allah razı olsun s.a

  • ... said

   Orda demek istediği eğer kız bakire ise erkek de kızın bakireligını bozmayıp yüzeysel ilişkiye girdikleri zaman ikisinden de meni gelmezse gusül gerekmez. Kadınlar da meni gelmesi dışardan pek belli olmaya bilir bunu kadın daha iyi bilir rahatlama olmuştur yada bi kasılma titreme gelmiştir o anda kadınlarda da bu şekilde oluyor

 14. ali44 said

  recep kardeşim bende sana katılıyorum.. bide benm burnumda hastalık var çoğu zamn tıkalı oluyor.. bende şaşırıyorum napcağımı bilmiyorum..

 15. HALUK GİRAY said

  gusül abdesti alırken farzlarını yerine getirdiğimiz zaman banyodan çıktıktan sonra diyelimki öğle ezanı okundu namazımızı kılabilirmiyiz yoksa çıkmadan namaz abdesti almamız gereklimi
  ALLAHA EMANET OLUNUZ

 16. ANIL DELİORMAN said

  gusülde omuzlardan aşağı su dökülürken sadece birinci döküşte mi vücut ovalanır yoksa her döküşte vücutta elin erişebildiği her yer mi ovalanır ayrıca ovalamanın 3 defa oacak diye bir sayısı şartı var mıdır bu konuda bilgi verir seniz çok sevinirim teşekkürler

 17. inamaz said

  s.a

  selin kardeşim ilk olarak sizin sormuş olduğunuz soruya cevap vermeye çalışıyım Erkekte koyu beyaz ve kadında akıcı sarı meni, ilişki, mastürbasyon gibi her ne suretle olursa olsun yerinden şehvetle kopup çıkarsa cünüp olunur ve gusül abdesti almak gerektirir.
  evet bayanlarda çok belirgin bi şekilde gelmese bile herhangi bir ilişki haricinde dahi olsa içinde hissettmiş olduğu şehvet doğrultusunda iç çamaşırında hafifçe olsa bile bir nemlilik hissediyorsa gusül abdesti alması şarttır.

  selin kardeşim bunu bu şekilde yorumlamayın size çok basit bir örnek vereyim bilindiği gibi artık herkesin evine girmiş bulunan televizyon ve şu son zamanlarda ayyuka çıkan aşk dizileri ve filmleri bunlar belki sizi etkilemiyoır olabilir siz tv izlemiyorda olabilirsiniz ama kanımca bir çok kişi izliyor ve etkileniyordur. Şimdi izleyen herkesin gidip abdest alması gibi bir şeydir bu “Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.”
  ama sakın yanlış anlamayın ben baştada izah etmeye çalıştım eğer içinden şehvetle bir şey koptuğunu hissediyorsa kişinin abdest alması gerekir…

  Bu arada eşlerin birbirinin cinsel uzvunu görmesi artı rüyada görülen cinsel uzvu sende şehvet uyandırmıyorsa abdest gerektirmez.
  inşaAllah size yardımcı olabilmişimdir.

  selametle

 18. inamaz said

  s.a

  Ali kardeşim unutmayın dinimiz kolaylık dinidir. bu rahatsızlığınız doktor kontrolünden sonra verilen bi hastalıksa tamam sen elinden geldiğince ve seni zor durumda bırakmayacak şekilde suyu derine göndermeye çalışırsın ama doktora gitmeden bu şekilde bi hastalığının olduğunu söyleyemezsiniz. Siz elinizden geldiğince farzlarınızı yerine getirmeye çalışırsınız daha sonrada içinizdeki şeytanın vesvesesini yok etmek için dua edebilirsiniz hatta ŞEYTAN SEN ÇATLA DUR İŞTE ALDIM ABDESTİMİ BİLİYORUM Kİ RABBİM KABUL ETTİ SEN BOŞTAN YERE UĞRAŞMA BENLE BENİM İÇİM RAHAT diyebilirsiniz bu içinizdeki vesveseyi eminim atacaktır.

  selametle

 19. inamaz said

  s.a

  Haluk kardeşim abdest bozan herhangi bir hal gelmediyse alınmış olan gusül abdesti ile namazınızı kılabilirsiniz.Bunun için ayrıca normal abdest almanıza gerek yok ama alınan abdest size artı bir nurdur bunu unutmayalım.

  selametle

 20. inamaz said

  s.a

  Anıl kardeşim abdeste sağ taraftan başlamak ve ilk defasında vücudu ovmak gusulün sünnetidir.önemli olan abdeste vücudun kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmasıdır.3 defa döküldüğünde de ovulacak diye bi kural yok ama eğer kişi anca 3 ovmada içi rahat ediyorsa her döktüğünde de ovmasında faide vardır.

  selametle

 21. HALUK GİRAY said

  allah razı olsun

 22. kursad said

  gusül abdesti alırken 3kere agıza ve burna veriyoz ondan sonra abdest alınıyor abdest alınırken yine burna ve ağına 3 kere su veriliyor.Nasıl oluyor.

 23. Mehmet said

  Merhaba.Benim anlamadıgım konu gusül ederken gusulün farzı şeklinde yani üç kere ağza üç kere burna ve vücudunda ıslak bir yer kalmayacak şekilde yıkarsak yine gusül abdesti olmuş oluyormuyuz? yada mutlaka gusülu sünnetine uygunmu yapmamız gerekir yardımcı olursanız sevinirim.ALLAH yazandanda yazmayandanda razı olsun…

 24. ozan said

  s.a. bende bır soru sormak ıstıyorum gusülde dişlerin arasında yemek artıklarının olması gusle engelmıdır.gusül sırasında kan irin vs.abdesti bozacak bır akıntı gelırse gusul bozulurmu yoksa devammı edılır?

 25. ali said

  Güsle başlarken euzu-besmele gerekli yoksa sadece besmele yeterlimi

 26. ılk vucudumu yıkıorum sonra nıyet edıorum elımı yıkıorum agzıma uc kere su burna uc kere sonra sag kolumun omuzdan asagı su sonra sol kolun omuzdan asagı uc kere yıkıorum sonra bedenımı yıkıorum daha sonra normal abdest gıbı alıp omuzlara uc kere su verdıkten sonra tekrar vucudumu yıkıorum acaba dogrumu yapmıs oluyorum bı bılgı verırsenız tskler sımdıden

 27. ahmet said

  gusül abdesti aldıktan sonra ufak bir kan gelirse abdest bozulur mu?

 28. osman said

  İlışkıden sonra kaç adım atılır.

 29. MEHMET said

  ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN TABİKİ AMA BAKİRE KIZIN KIZLIĞINI BOZMADAN VE ERKEĞİN MENİSİ BOŞALMAMIŞ İSE GUSUL GEREKMEZ DİYOR SANKİ YA BEN YANLIŞ ANLADIM YADA ORADA BİR YANLIŞLIK VAR AÇIKLAMAYI BANA GÖNDERİRSENİZ SEVİNİRİM

 30. ali said

  Gusul alırken eller yıkanırken mi yoksa önce mi niyet etmeli? Bir de gusul alırken avret mahaline tekrar dokunursan (ilk başta yıkadıktan sonra) abdest bozulur mu? Lütfen çabuk cevaplayın.

 31. inamaz said

  s.a

  mehmet kardeşim yorumları okursanız size yardımcı olacağı kanaatindeyim.

  selametle

 32. is-mail said

  s.a benim sorum mezi akıntısı sonrasında iç çamaşırımızda beliren yaşlık bu yaşlık abdesti gerektiriyor mezi olduğu için fakat iç çamaşırımızı değiştirmemiz gerekiyor mu?(aynen meni gelmş gibi)Allah razı olsun selametle

 33. ali said

  slm arkadaslar benımle bu konularda yardımcı olacak arklarla konusmak ısterım msnem sensizim__ben1987@hotmail.com

 34. mURAt said

  S.a.
  Kardeşlerim Uzun Lafın Kısası..Sizi Tereddütte kaldırabilecek Şekildeyseniz Cünupsunuzdur..Gusül Alınız…Bu Zor Birşey Değil..Bunu Zora Çıkartmayınız..Abdestinizi Alınız..Fazla İrdelemeye Gerek Yoktur ßence…Bunları Hoş Sizde BilioSunuz…Selametle..
  S.a.

 35. omer said

  bnm el ve ayağımda alçı war nasıl boy abdesti alıcam_?????????????????????????????????

 36. inamaz said

  s.a

  ömer kardeşim alçılı kolunuz yada bacağınıza su geçmesi gerekmez üzerinden mesh etmeniz yeterlidir.

  selametle

 37. ayla said

  gusül abdestinden önce dişim kanadı ben kanın durup durmadığından emin olamadım gusülü aldım bu abdest geçerli mi

 38. mURAt said

  s.a.
  Ayla Kardeşim Emin Değilsen Tereddütteysen Guslü Yeniden Alınız..Bu Zor Bişey Değil..Almışsındır Sanırım Tekrar.Bakın gene Söylüyorum Herşey İçinizde Bitiyor.Tereddütteyseniz Gusül Alınız…Muallakta Kalmazsınız En Azından Selametle.
  s.a.

  • sefa said

   abi gusul abdesti alırken elimi çarptım ve kanadı devam ettim abdest almaya (yani elim kanar durumdayken gusul abdesti aldım ) guslum geçerlimidir ?

 39. ozan said

  s.a. soru sormuştum ama kımse cevap vermedı gusülde dişlerin arasında yemek artıklarının olması gusle engelmıdır.gusül sırasında kan irin vs.abdesti bozacak bır akıntı gelırse gusul bozulurmu yoksa devammı edılır?

 40. Bülent said

  yukarıda bir arkadaşımız soru sormuş.Gusul abdesti alırken namaz abdesti almazsak ne olur diye.Dikkat ederseniz Gusul alırken namaz abdesti almak Sünnettir.Sünneti terk etmiş olursunuz Farzları neydi Guslün.ağza 3 kere su almak burna 3 kere su almak tüm vücudun kuru kalmaksızın yıkanması bu uygulandığında inşaalah gusül tamam olur.ama sünneti terk etmeyelim.Rasulullahın şefaatine vesiledir.

 41. Bülent said

  s.a. soru sormuştum ama kımse cevap vermedı gusülde dişlerin arasında yemek artıklarının olması gusle engelmıdır.gusül sırasında kan irin vs.abdesti bozacak bır akıntı gelırse gusul bozulurmu yoksa devammı edılır?

  Dişlerinin arasında bir şeyler varsa zaten sende rahatsız olursun.Bi rahatsızlığın yoksa dişinin temiz olup olmadığı aklına gelmez zaten için rahat etmiyosa dişlerini güzelce temizler öyle gusul edersin çünkü Temizlik imandandır.İrin kan akıntıdan bahsetmişsin.Bu hastalıktan ötürü ise tabiki mazerettir.ve gusule zararı olmaz….devam ediyosa ki bir doktara gitmen gerekir.geçici bi şey ise örneğin sivilcenin patlaması vb.gibi .güzelce yıkayarak gusul abdestinin alınması daha efdal olur.Din vicdan işidir.

  • Erman Üçgen said

   Kan irin gusüle engel değildir… Gusül olur artık cunüp değilsiniz. Ama namaz kılmak için namaz abdesti almak gerekir

 42. Furkan said

  s.a din kardeşlerim
  arkadaslar gusl abdesti aldıkdan sonra namaz kılınabılır ama gusl sırasında bi yerden sıvı cıakrsan veya kanama olursa o gusl da alınan abdesti bozmaz ama namaz kılmak ıcın yenıden abdest alınır (vucuddan sıvı cıkarsa veya kanama olursa yellenme vs. abdesti bozacak durumlar gusl sırasında alınan abdesti bozmaz)yanlızca namaz kılarken basdan abdest almak gerekır
  saygılarımla
  prof.dr.Furkan Sakka

 43. alp said

  merhaba , abdesti bozan şeyler gusül abdestini de bozar mı ? mesela gusül sırasında gaz çıkarmak ya da idrar gelmesi guslü bozar mı ? yeniden gusletmek mi gerekir ?

 44. ayşe said

  gusul abdesinin evvelinde abdest almanın sünnet oldugunu biliyoruz.. yanlız sahih hadis kitabı RAMUZ EL EHADİS de gusul abdesinden sonra namaz abdesti almanın hz peygamberin lanetine sebeb olacagı yazılı. bu konu hakkında kaynak gösterek bilgi verirseniz çok kardeşimizin aydınlanacagına inanıyorum..ALLAH RAZI OLSUN

 45. eda said

  normal abdestte kulak deliklerine su girmeli midir?

 46. ferhat said

  s.a arkadaşlar ben saşlarımı boyasam gusule engel olur mu?geçen bo ile tabii

 47. ferhat said

  s.a sınıfımı geçtim diye şükür namazı kılabilirmiyim?ayrıca siteniz çok güzel
  ALLAH SİZDEN VE ÜMMETİ MUHAMMETTEN RAZI OLSUN

 48. hakan said

  selamın aleyküm arkadaşlar çok fazla dini bilgim yok ama bu konulardaki sorularınıza çok şaşırdım.unutmayınız dinimiz kolaylıklar dinidir.ufacık şeyleri size kuruntu ettiren şeytandan kurtulun da kendinizden ve amelinizden emin olun ALLAH ımın affediciliği okadar yüce ki hepimizin bırakın farkında olmadan yaptığımız küçük hatalarını en büyük günahlarını bile çok küçük sebeblerle bağışlamaya hazır.yeterki biz ona yakın olmayı içten isteyelim.oyüzden vesvese etmeyelim kendimizden emin olalım.kalın selametle

 49. feridun eyi said

  selamun aleyküm.arkadaşlar bu siteyi kurandan ve kurmaya yardımı geçen herkezden ALLAH razı olsun…

 50. beyzade dilber said

  önemli olan nıyet selametle

 51. serdar said

  ben 35.sorunun cevabını merak ettim

 52. selahattin said

  gusül abdesi alınırken bir dua okunmuyumu? abdesin alınmasını daha kolay anlata bilirmisiniz mesela resimli anlatim gibi teşkürler saygılarımla

 53. aylin said

  allah razı olsun bizleri aydınlatıyorsunuz çok beğendim sitenizi allahım bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine tüm günahlarımızı bağışlasın inşallah.allaha emanet olun kardeşlerim

 54. ethem halveti said

  arkadaşlar gusül abdesti alırken erkek arkadaşlar sırt kısımlarına bayan arkadaşlarda saçlarına dikkat etsinler, yeterince ıslanmayıp kuru kalınca gusül tamam olmuyor.Allahın yardımı dikkat edenlerin yanında olsun . selam ve sevgiler

  • Erman Üçgen said

   DİNDE ZOR YOK

  • Ahmet İnce said

   DİNDE ZOR YOK. Suyun altında kuru kalma ihtimali neredeyse imkansız. Yüce rabbimin verdiği akıl bunu düşünmeye yeter bence.
   Bi de bir abdestin kabul olup olmayacağını kimse bilemez. Sadece Allah bilir

 55. mehmet said

  ben gusülden sonraabdest alın diyolar burda niyet edilirmi

 56. emre said

  benim kolum alçılı o zaman nasıl gusül abdesti alacağım

 57. ERKAN said

  ARKADASLAR SELAMUNALEYKUM BEN Bİ SORU SORACAM ŞİMDİ RÜYADA CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORSAN SABAH DA CAMASIRINDA ISLAKLIK OLUYORSA YADA OLMUYORSA GUSLU GEREKİR Mİ ?

  Bİ DE GUSÜL ABDESTİ ALIRKEN BASTAN NELER YAPMAMIZ GEREKTİGİNİ Bİ ACIKLARSANIZ COK SEVİNİRİM

  ALLAHA EMANET OLUN

 58. ismet said

  benim turkccem zayif
  niyetli olmasak gusul abdesi alinirmi

 59. ismet said

  benim turkccem zayif
  niyetli olmasak gusul abdesi alinirmi?

 60. ismet said

  ALLAH razi olsun sizin kimi insanlara

 61. can said

  meraba soru sormak ıstıyorumda ıdrarımı yaparken sıvı geldı ama herhangı bır sehvet veya uyandırıcı bır sey olmadı ama kaygan bır sıvı geldı bu gusul gerektırırmı cvb beklıyorum tsk ler

 62. EROL said

  selam herkese. benim sorum, 61. soru ile aynisi, ne yapmam gerekiyor, yardimci olursaniz cok sevinirim

 63. mehmet said

  selam benim bir sorum olacak rüyamda tam ihtilam olurken uyandım ama meni veya benzeri bir sıvı gelmedi camasırıma bakrım ve kontrol ettım bir yaşlık ta yok fakat içime vesvese düştü ve bu olay olmadan aksamı banyo yapmıstım acaba asırı yorgunluktan ve uykusuzlaktan dolayıda boyle oluyormu yardımcı olursanız sevınırım

 64. volkan said

  selam arkadaslar..61. sorunun cevabi:
  idrar srasinda gelen sivi sehvetle gelmedigi icin gusul gerektirmez..bu bir hastalik olabilir her zaman geliyosa bir doktora gidilmelidir

 65. ayse said

  özzgür kardesim,

  gusül abdesti alirken namaz abdesti alirsan daha güzel olur.fakat
  baze durumlarda sadece gusül alabilirsin mesela namazi kacirma durumu olursa vs. bunuda unutma bizim dinimiz kolaylik dini.önemli olan tüm vücudun kuru yeri kalmamasi.
  insallah yardimci olabildim.
  selametle

 66. kemal said

  s.a ya gercekten cok hos bı sıte yapmıssınız her sorunun muhakkak cevabını buluyosun ama arkadaslar sızde zıvanadan cıkmayın gereksız gereksız yorumlar yazmıssınız ayıp ya adam gıbı sorun işte way efendım gusul olurken gaz kacırırssam abdest bozulurmu sorumu bu sacmalamayın ltfn neyse allahın selametı ustunuzde olsun

 67. yasemin said

  gusul abdestı alırken burnuma su alırken korkuyorum bılmıyorum ama korkuyorum burnum acıyo bende ıslancak sekılde yıkıyorum burnumu.agızda ekmek varmıl gıbı dusunup onun altına gececek sekılde cekmek lazımmıs ya.aydınlatırmısınız benı.tesekkur edıyorum sımdıden…

 68. kaya said

  arkadaşlar benim sorum gusül abdesti aldıgımız sırada sivilce patlarsa güsül abdestini yeniden almamız gereklimidir.

  • Ahmet İnce said

   HAyır Gusül olur cunüp değilsin artık
   sadece namaz kılmak için namaz abdesti almalısın
   Gusül var namaz abdesti yok yani 🙂

 69. fatoş said

  kulağıma küpe takamıyorum yara oluyor gusül abdestim kabul olurmu küpesiz banyo yaparsam

 70. buse said

  hani omuzlarımıza su döktükten sonra vücudu iyice temizlioruz ya vücudu temizlerken banyo yapsak olur mu?abdestimiz kabul olur mu.çünkü o zman da vücudunun her yeri iyice temizlenmiş oluyor???

 71. crazy said

  normal abdest alırsak cünüplükten kurtulmuş olurmuyuz?ltfn acil cvp plsss

 72. celikhan said

  s.a
  normal abdest almak cünüplükten kurtarmaz. ancak gusül abdesti alamayacak durumdaysanız alabilecek duruma gelinceye kadar normal abdest alabilirsiniz.

 73. melisa said

  bi insan regl döneminden çıkınca gusul abdesti alıp çıkınca bi damla kan görürse gusul bozulur mu

  • ncy said

   kardeşim 10 günü geçince gelen leke için almana gerek yok ama 10 gün bitmedi ve leke geldiyse almalısın

 74. melisa said

  ben çabuk bi cvp alabilirmiyim

 75. laura said

  aynen ben de melisa nın sorusunu soruyorum. çabuk bir cevap bekliyoruz

 76. DİLAA said

  merhaba arkadaşlar kolum alçıda ve adet oldum nasıl abdest ya da gusül abdesti geçer mi?ayrıca ramazan ayındayız oruçtutmak istiyorum fakat guslüm olmadan tutamayacağm için bana hemen yardımcı olursanız mutlu olrum lütfen bana yardım edin.araştırdım ama bulamıyorum .erkenın kolu alçılıymış oda sormuş ama bir türlü bulamıyorum.LÜTFEN YARDIM EDİN!!!!!

 77. AHMET said

  Dilaa güsül abdestin kolun alçıdan önce var, alçı olduktan sonra bozuldu ise alçı olan yeri mest etmen yeterli, ama alçı yaptırmadan bozul ve bu halinle alçı yapıldı ise onu bir bilene sormak gerekli.

 78. yaşar said

  eşimle sarılsak mezi gelse güsül gerekirmi orucu bozarmı

 79. biri said

  ya kardeşlerim ben uzun zamandır tereddüt içindeim yine gusülümü alıyorum fakat iç çamaşırim değişik renklerde sarı,kahverengi gibi damla damla kirleniyor bazılarına soruyorum bişey olmaz iltihap diyorlar.Ama sormadan önce internte baktım sarıya meni yazıyor bende ne yapacağımı bilemiyorum şimdi siz diyeceksinizki “gusül almada ne var al.”ama hep oluyor

  • Ahmet İnce said

   meni geldim mi benim bildiğim tam gelir… belli bir alana yayılır… hem şehvetle hem de 2-3 damla gelen meni ben görmedim.

   iç çamaşırını da bayağı bir kaplar, hemen de kurumaz…

   belki bunlar yardımcı olabilir
   İnşallah

 80. biri said

  onun içinde namazımıda kılamıyorum lütfen yardmcı olursanız sevinirim ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN

 81. tayfun said

  s.a arkadaşlarım din kardeşlerim öncelikle cenabı mevlam hepinizden razı olsun bizleri düşündünüz böyle bir site kurdunuz allah razı olsun…benim sorum yok allaha şükür sizler sayesinde namaza başlıyorum dahada çok bilgi ediniyorum,bu nedenle sizlere çok tsk ediyorumm. cenabı mevlam yar ve yardımcımız olsunn…

 82. emrah said

  ((-1-)) Benim kulaklarım delik ama küpe kullanmıyorum. Bu yüzden gusülde zorlanıyorum. İğne ile suyun altında su girsin diye uğraşıyorum bu da kulağımın yara olmasına ve banyoda uzun süre kalmama neden oluyor. Gusülde kulak deliğinin içine su geçmesi illa da gerekir mi?
  Gusül abdestinde küpe deliklerine su girmesi için kesinlikle iğne vs. gibi bir şey kullanmayınız! Bu, dinen gerekli bir şey değildir. Çünkü kulak delikleri vücudun dışından sayılmaz. Yapmanız gereken şey gayet basittir. Gusülde kulaklarınızı yıkarken kulak yumuşaklarını elinizle hafifçe ovarsınız. Bundan fazlasını yapmanız gerekmez. Dinimiz kolaylık dinidir. Allah Teala abdest ve guslü tarif ettiği ayetin sonunda şöyle buyurmaktadır:
  “Allah size (abdest ve guslü emretmekle) bir güçlük çıkarmak istemiyor. Ama sizi arındırmak ve size olan nimetini tamamlamak istiyor. Belki şükredersiniz.” (Maide, 5/6)
  Bu ayet, Allah’ın güçlük çıkarmak istemediğini ama bizi arındırmak istediğini bildirmektedir. Kulaktaki küpe deliklerinin ıslatılması ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığı için gusülde bu işlemin yapılması güçlük doğurur.

  ((-2-))Kulak deliğinin gusul abdestinde içinin yıkanması gerektiğini yakın zamana kadar bilmiyordum ve de hiç dikkat etmiyordum. önceden aldığım gusul abdestlerinin ve kıldığım namazların hükmü ne olur?
  Cevabımız

  Değerli Kardeşimiz;

  Kadınlar gusül abdesti alırken kulaklarında küpe deliği varsa, kulağında küpe olsun veya olmasın küpe deliğinin içersine suyu ulaştırmaları gerekir. Bundan sonra bu hususa dikkat edilmelidir. Bu güne kadar bilmeyerek yapmadıklarımızdan sorumlu olmayız. Bu sebeple geçmiş namazların akıbetlerinden endişeye etmeye gerek yoktur.

  Boy abdesti alınırken suyun, saçların diplerine, sakal, bıyık ve kaşların altına, göbek boşluğuna , kulakların iç kısmına ve küpe deliklerine ulaştırılması sağlanmalıdır.

  Ayrıca abdest ve gusülde yıkanması gereken yerlere su döküldükten sonra bir yerin kuru kaldığı kesin olarak bilinmedikçe, o yerin yıkandığına karar verilir. Bu açıdan gusül abdesti alan bir kimse başını ve kulaklarını yıkadıktan sonra küpe deliklerinin de yıkandığı hükmüne varabilir.
  Selam ve dua ile…

  ya iki farklı siteden daha araştırma yaptım emin olmak için ama birbirinden farklı şeyler söyleniyor sizde söyleyin doğrusu nedir tamamiyle.
  ilginiz ve alakanız için teşekkürler s.a

 83. isa said

  slm
  cünüp olduktan sonra hemen gusül abdesi alınsa kabul olur mu

 84. serkan said

  ben gusul abdestı almaya baslarken besmele cektıkten sora acaba yanlısmı cektım..nıyet ederken acaba dogru mu soyledım yanı bole seylere takıntı yapıom sureklı…bazen saatlerce banyoda gusul abdestı almaya calısıom bu takıntı yuzunden…cok bıkkınlık geldı artık…bu 2 senedır bole oncelerde bole bı sıkıntım yoktu ole sıradan cok rahat alabılıodum gusul abdestımı..ben sımdı bu takıntım yuzunden bosuna su da akıtmıs oluyorum ıstemeden aslında o da ısraf…ama elımde deıl inanın…tabıkı sünnetlerle bıseyı yerıne getırmek daha güzel ama ben bu takıntım yuzunden bazen dırek farzlarımı yapım dıe dusunuyorum..artık ınanın cok bunaldım…yane sadece agza burna su verıp butun bedenı yıkasak yıne gusul abdestı almıs olurmuyuz…ltfen acıl cvp beklıorum..
  Bide gusul abdestı aldıgımız sırada bı yerımız kanasa veya gaz çıksa gusul abdestını yıne bastan mı baslamalıyız…sımdıden tesekkurler…

  • srht said

   serkan demiş
   Kasım 8, 2008 3:51 pm

   ben gusul abdestı almaya baslarken besmele cektıkten sora acaba yanlısmı cektım..nıyet ederken acaba dogru mu soyledım yanı bole seylere takıntı yapıom surekli…..

   Serkan kardeşim,
   soruna cevap vermeye (aslında yardımcı olmaya) çalışayım,
   aynı sorun çok yoğun bir şekilde bende de var, senin dediğin gibi öncelerde gönül rahatlığıyla gusül abdestimi alıp çıkarken, bir anda başlayan bu şüphe duyma hissi ile birlikte ilk başta söylediğim besmeleyi söyleyemediğimi zannedip tekrar söyleme veya niyet cümlesini doğru söyleyemediğimi zannedip tekrar tekrar, defalarca ve hatta heceleyerek tane tane söylemeye başlamıştım, bunun yanında aşırı su harcama ve en ufak şeyden huylanıp tekrar tekrar bazı yerlerimi yıkama ya da daha başka takıntılar yüzünden gusül abdesti almaya korkar hale gelmiştim, eminim bu olay bizlerden başkalarında da vardır, ama gerçek şu:
   OBSESİF KOMPULSİF davranış bozukluğu, ya da bunun başlangıcı ya da aşırı vesvese yani aslında hepsi bir arada olup, dinde ve ibadette mükemmeliyetçi davranma da bunlar arasında,
   yani şöyle anlatayım, ben namaza başlamadan önce hafif takıntılı yani hafif şekilde obsesif kompulsif bozuklukları olan birisiydim, dediğim gibi gusülde normal şekilde alıp çıkıyordum, daha sonra namaza başladım, ve gitgide kusursuzca abdest alma isteği falan gelmeye başladı, bununla ilgili o kadar araştırma yaptım ki, Peygamber Efendimiz HZ. MUHAMMED S.A.V efendimizin de bildirdiği bir gerçekle karşılaştım, bu, su ile abdest alırken musallat olan bir şeytan varmış su ile vesvese verirmiş, bunu araştırırsan kolay bir şekilde bulursun hadis şu şekilde

   Ubey bin Ka’b’in rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:
   “Abdeste musallat olan bir şeytan vardır ki ona velehan (şaşkınlık veren) derler. Onun için abdest ve gusülde su vesvesesinden korunun.(1)
   şimdi hadise göre bizim bir yerimizi yıkamadığımızı zannedip tekrar tekrar yıkama, ya da üç mü iki mi yıkadığımızı unutmamıza sebep olan vesvese çok açık ki bununla ilgili, ancak bir de şu var ki bizim besmeleyi söyleyememe veya niyet ederken tekrar söyleme olayımızın da obsesif kompulsif davranış bozukluğunla da alakalı olduğunu düşünüyorum, çünkü sende de varmı bilmiyorum ama bende bu abdestte şüphe yoğun olarak artmaya başlamasıyla birlikte şunlar da olmaya başladı: kapıları defalarca kontrol etme, tüpü ocağı vs. kontrol, normal zamanda bile elleri fazla yıkama, aşırı titizlik vs. vs. işte bütün bunlar obsesif bozukluğun ta kendisi, zaten bunun sebebi de tam olarak bilinmiyor, yani bende küçükken de hafif de olsa vardı ama bazen kayboluyor, işin acı tarafı bütün bu kötü şüphelerin anlamsız olduğunu biliyorum, işte abdestte de böyle vesvese olunca çok kötü durumda oluyorum, yani sende de abdest dışında böyle takıntılar oluyorsa bu hastalıkla alakalı olabilir, ama sadece abdestte oluyorsa da bu da gitgide daha başka takıntılara zemin hazırlıyor, bu yazıma bir cevap verrsen daha da uzun yazmak isterim, anlatmak istediklerimin yüzde 10 unu bile anlatamadım 🙂
   neyse, dileğim şu ki ALLAH, ibadetlerinde zorluk çeken her müslüman kardeşime yardımcı olsun, unutmayalım ki bizler ibadetlerimizin farzlarını ve sünnetlerini bilip elimizden geldiğince yerine getirirsek, şeytanın vesveselerini de yenebilmemiz kolaylaşır, ayrıca bu sitede emeği geçen her kardeşimden ALLAH razı olsun

   Kaynaklar:
   1- Tirmizi, Taharet:43; İbni Mâce, Taharet:48

   • Sedat said

    Gerçekten bu sitede uğraşan tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun…

   • yasin said

    Serhat arkadasım bende aynı senın durumundayım senınle bu konuda uzun uzun konusmak ıstıyorum ve bu durumdan kurtulmam ıcın neler yapmam gerekır simdiden Allah razı olsun arkadasım

 85. ali said

  cünüpsün banyoya girdin ama abdest almadan çıktın ne olur

  • Ahmet İnce said

   Girdiğin gibi çıkmış olursun… Cünup girdi cünup çıktı
   Üzerindeki maddi kir gider ama manevi kir kalır

 86. filiz çakır said

  Selamlar benim sorum; gusl’ün sünnetine gecerken yani namaz abdestine gecerken tekrar niyet etmemiz gerekirmi,hani 3 kere ağıza 3 kere buruna su cektınden soora tıpkı namaz abdesti gibi bir abdest alın deniyorya işte burda hem gusle hem namaz abdestine mi niyet edicez aydınlatırsanız cok sevınırım hayırlı günler…

 87. bir dost said

  ali icin yaziyorum.cunuplu banyoya girip abdest almadan cikmak gunahtir hatta ve hatta bir muslumanin her banyoya girisinde abdest alip cikmasi lazim.abdest alinmadan banyodan cikmak hayvan gibi yikanmisa benzer lutfen dikkatte al

 88. bir dost said

  isa .herkez icin en hayirlisi bir iliskiden hemen sonra kalkip banyo yapip gusul abdesti almak. cunku olum kimi nerde ve ne zaman yakaliyacagi belli olmaz bizi o gece bile yakaliyabilir.abdestli olmek allah katinda sehit olmaktir.

 89. bir dost said

  melissa.her ne olursa olsun her zaman icin gusul abdesti iyidir her zaman icin? ama adetin son gunu yikandin ve ustunu giydin ve 1 saat sonra kucukte olsa 1 damla dahi olsa sen hala regl desin demek bu yuzden en iyisi hemen degilde ertesi gun banyo yapip tekrar gusul abdesti almak lazim.iyi gunler

 90. mehmet said

  benim ayağımda alçı var nasıl gusül alabilirim

  • muhammed vahap nebioğlu said

   s.a
   mehmet kardeşim..
   bu arada geçmiş olsun..
   Cenab-ı Allah bizlere her türlü kolaylığı vermiştir..Ayağınızda alçı varken mest üzerine meshetmek şeklinde güsul abdestinizi alabilirsiniz..

   Selam ve duâ ile.

 91. talebe said

  vucuttan meni gelme sırasında meniyi tutabilirsek o zaman sadece meninin geldiği yeri yıkarsak olur mu?

 92. talebe said

  “Cünüp olan kimse, yemek yemesi mekruh (veya haramdır), ibadet edemez ve her attığı adım için günah yüklenir.” BU TÜR DUYUMLAR ALIYORUZ VE AÇIKÇASI BU BENİ ÇOK ÜRKÜTÜYOR BU TÜR ŞEYLER DOĞRUMUDUR?

  • ahmet said

   Müslim’in bir rivayetinde: “. .Yemek veya uyumak istediği zaman namaz abdestiyle abdest alırdı ” denmiştir.

   3749 – Müslim’in, Abdullah İbnu Ebi Kays ‘tan yaptığı diğer bir rivâyette Abdullah der ki: “Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) ‘ya Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın vitir namazından sordum. ” Hadisi zikreder. Hadiste şu ibare de var:

   “Hz. Aişe’ye: “Resulullah cünübken ne yapardı, uyumadan önce yıkanır mıydı? Veya yıkanmadan önce uyur muydu?” diye sordum. Bana şu cevabı verdi: “Bunların hepsini yapardı. Bazan yıkanır ve sonra uyur, bazan abdest alır ve uyurdu.” Bunu işitince:

   “Bu meselede genişlik koyan Allah’a hamdolsun!” dedim…”

 93. talebe said

  banyodayken vucudun baştan ayağa en küçük yer bile kalmayacak şekilde yıkanmaası gerkiyorya . peki banyodayken göbek deliğini yıkamayı unuttuk banyodan çıktık ve namazımızı kıldık daha sonra banyodayken göbek deliğimizi yıkamadığımız aklımıza geldi. ve elimizi suyla ıslatıp yıkadık .
  1- GUSUL ABDESTİMİZ OLDUMU?
  2- KILDIĞIMIZ NAMAZI TEKRAR KILMAMIZ GEREKİYOR MU???

  • Ahmet İnce said

   Her şeyi sağlama almak iyi ama sağlama alacaz diye de kendimize eziyet edersek olmaz.

   1-) Bence, kesin kuru kaldı diyosan yıkan ama koca banyo boyunca göbek deliğinin hiç ıslanmamış olması birazz zor gibi

 94. berta said

  talebe kardeşim ilk sordugun sorunun cevabı:evet bu sözlerin dogrulugu var güsülsüzken yemek içmek çok günahtır bir insan güsülsüzken gezdigi vakit ayaklarının altındaki toprak senden kaçmak istermiş ki yemek içmeyi düşün ölüm bizim içindir ,güsülsüz ölmek de korkunç birşeydir peygamber efendimiz(Sav)bile ilişkiden 15 dk sonra kalkıp hemen güsül abdesti alıyormuş

 95. ufuk said

  eğer bir çalışma için bilgisayarımı çalıştırdığımda donma yaparsa bende reset çekerim yanlız b. sayarımda herhangi bir sorun yoksa çalışabilirim.//
  eğer aklımda fesatlık kin dedikodu ve kötülük varsa bunlardan kurtulmam gerek öyleyse namaz kılabilirim temizlik imandandır ama suyla ama huyla

 96. barış said

  s.a arkadaşlar ayağımda dikiş var su deymemesi gerkiyor nasıl güsül abdesti alcam???

  • muhammed vahap nebioğlu said

   s.a
   barış kardeşim. geçmiş olsun..
   dikiş yerinize su geçmeyecek şekilde bir bant veya sargı sarın. güsul abdest alırken ayak yıkamanıza sıra geldiği zaman dikişli kısmın çevresini (mümkünse yaraya değmeyecek şekilde) ıslatarak abdestinizi alabilirsiniz..

   selam ve duâ ile.

 97. İBRAHİM said

  SERKAN kardeşime,serkancım senin düşüncelerin vesveseden ibaret,vesvesede şeytandandır.şunuda bilmiş olki kalbinde iman nuru parlamaya başlamış şeytan aklını karıştırmak için seni döndürmek için vesvese veriyor şaşırtmaca yaptırıyorço esnada çok uyanık dikkatli olmaya bak bildiğini amelini ilmini uygulamaya başla yap.sonradan kafan karışırsa kaale alma önem verme,çünkü o esnada sen dikkatli olarak elinden geldiğince yaptın.PEYGAMBER EFENDİMİZ vesveseye önem vermeyin buyuruyor.

 98. Feridun said

  ESSEFERIDUN ALMANYADANLAMU ALEYKUM DIN KARDESLERIM HEPINIZDEN ALLAH RAZI OLSUN

 99. Feridun said

  ESSelamu Aleykum ALLAh RAZI OLSUN HEPINIZDEN

 100. bekir said

  11 yasindayim kafama bir sey takildi gusül abdesti banyoda mi alinir birde banyoda nasil gusül abdesti alicaz cünkü 3defa sag omuza 3defa sol omuzsa su döküyoruz banyoda nasil olacak

 101. gokhan said

  ben kolumdan ameliyat oldum. boy abdesti almam gerekirse nasıl alcam

 102. serdar said

  ben gusül abdesti alırken ilk önce yıkanıyorum sonra gusül abdesti alıyorum gusül abdestini’de alırken ilk önce niyet bediyorum sonra 3 kere agzıma su veriyorum 3 kere burnuma su çekiyorum sonrada tüm vucudumu yıkıyorum bu şekilde ğusül abdesti almış olurmuyum

  • Ahmet İnce said

   Evet 🙂

   • Ahmet İnce said

    Tabi gusülde ağzıiyice gargara yapmak ve burna iyice su vermek gerekiyor
    her ne olursa olsun bir hocaya sor… Camilerimiz imamlarımız namaz kılan kılmayan herkesin yanı başında

 103. Murat said

  Bu Zamana Kadar Abdest Almadım Allahim Beni Affetsın Yasım 18 15 Yasımda Basladım Adini Soylemek İsdemıom Bu Yasa Kadar Abdest Almadim Bilmıodum Acıkcası Artık Biliyorum Allah Razı Olsun Senden Kardesım Saol boyle Hayırlı Site Acmısın Saol …

 104. Murat said

  Bide Kardesım Gunah gırıyorum mu evlenme Durumum Yok Mecbur Masturbasyon Yapmak Zorunda Kalıyorum Gunah Gırıyormuyum Kardesım Lutfen cvp Yaz:( Kendımı Cok Kotu hisediyorum

 105. Murat said

  Bu Sitede Herseyı Ogrendım Allah Razı Olsun Hepınızden

 106. Murat said

  Aklıma Erotik Siteler Gelıo Gırmemek İçin kendımı Zor tutuyorum Biri Bana Maskı Yapıo gır Gır Dıye Aklımdan Cıkmıo Ne Yapmam Lazım Dua Mı Etmem Lazım O Yuzden Gırdım gırıcem Kadar Gunah Yeter Artık Biri Cvp Yazsın lutfen Allah Rızası için

  • ibrahim KAYA said

   selamünaleyküm,kardeşim o anda gözünün önüne kabeyi getir dua et ALLAH A nefsime şeytana uydurma diye sık sık yap bunu ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

 107. mehmet said

  ya benim kolum alçıda ben gusul abdesti nasıl alırım

 108. mehmet said

  ya benim kolum alçıda ben gusul abdesti nasıl alırım bilmiyorum

 109. darkblue said

  s.a arkadaşlar allah sizden razı olsun aklıma takılan herşeyi sizin sayenizde öğrendim sağolun

 110. aysu said

  serkan kardeşime yazıyorum vesveseler şeytandandır onlara itibar etmezsen kaybolur namaz abdestinde banada aynısı oluyordu şura ıslanmadı burası tam olmadı diye ama artık bıraktım önemli olan niyetin onlarda takılıp kalma derim.gaz kaçırmak gusulu bozmaz namaz abdestini bozar bence şunu yap veya yapma demek büyük sorumluluk bizler için bence bunları uygun sitelerden araştır ona buna sormaktansa böylee kimseyide vebal altına sokmazsın.abdesti bozan yada bozmayan şeyleri araştır.her duydugunlada kalma

 111. aysu said

  melisa 1 damlada olsa sarıda olsa beyaz olana kadar bekle öyle al eğer kan gelmişse tekrar almak gerekir diye biliyorum.

 112. ceaza said

  benim sorum şu:bir insan cünup halinde iken sadece namaz abdesti alarak namaz kılabilirmi

 113. aysu said

  yanlış bilmiyorsam kılamaz güsul abdesti almak gerekir.kardesim

 114. aysu said

  s.a arkadaşlar allah sizden razı olsun aklıma takılan herşeyi sizin sayenizde öğrendim sağolun

  hiç bir zaman tam öğrenmiş sayılmazsın araştır her zaman bence kardeşim.

 115. ali said

  arkadaşlar hem aklıma takılan bir soru var.cinsel içerikli video bakmak gusül abdesti bozar mı.

 116. mehmet said

  arkadaşlar bnm sorum cünup kalındıktan sonra ne zmna kadar güsul alınabilir?

 117. tualsu_23 said

  Arkadaslar kafamı karıstıran bısey buldum burda hemde cok kotu karıstı.yukarıda soyle bı yazı var: ””bakıre bır kızın bekaretını yok etmemek kaydı ıle yapılan bır ılıskıde meni gelmesse gusule gerek yoktur”’ die yanı gusul almayacaksak demekkı yanlıs bısey yapmamısız yanı bekaretını bozmadan ılıskıye gırmek normal bıseymı bu yazıdan cıkacak tek anlam o bırde bu nerde yazıyo bana tam kaynagını aktarabılırsenız sevınırım tesekkurler…

  • sebile said

   s.a kardeşim sorun ilgimi çekti cvplamak istedim bi erkegin kıza bakması haram dinimizce sen onun ne kadar günah oldugunu kendin düşün dogru bişi diil tabikide

  • celal said

   BAKIN BIZ MILLET OLARAK DIIN GETIRDIGI KOLAYLIKLARI BILE SUISTIMAL EDIYORUZ..KADININ GERDAN BOLGESI BILE MAHREMKEN BEKARETINI BOZMAMAK KAYDIYLA ILISKIYE GIRMEKTE NE OLUYO YAAA..YOK BOYLE BI SEY TUALSU KARDES KAFAN KARISMASIN

  • Ahmet İnce said

   Ya bu soruları nerden buluyonuz… 🙂

 118. tuğba said

  gusül abdesti aldıktan sonra kahverengi ve çok çok hafif bir kanama denilmiyecek kadar az bir şey olursa yine gusül abdesti almaya gerek kalır mı?

 119. ihsan said

  ARKADAŞLAR DİN İNTERNETTEN ÖĞRENİLMEZ HER ÖNÜNE GELEN BİRŞEY DİYOR AÇIN ALO FETVA HATTINA TELEFON SORUN ÖĞRENİN EN DOĞRU YOL BU HA ALO FETVA NUMARASINIDA BİLMİYORSANIZ 18811 İ ARAYIP ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

 120. ihsan said

  ARKADAŞLAR DİN İNTERNETTEN ÖĞRENİLMEZ HER ÖNÜNE GELEN BİRŞEY DİYOR AÇIN ALO FETVA HATTINA TELEFON SORUN ÖĞRENİN EN DOĞRU YOL BU HA ALO FETVA NUMARASINIDA BİLMİYORSANIZ 11811 İ ARAYIP ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
  (ÜSTTE YANLIŞ YAZMIŞIM NUMARAYI)

 121. damla said

  aptest nasıl alınır ya kızların

 122. YEŞİLL said

  S.A arkadaşlar benim bilegimdeki bütün damarlar koptu 2 defa amaliyat oldum ve nasıl usul abdesti alacagımıda bilmiyorum bana yardımcı olursanız sevinirm S.A

 123. YEŞİLL said

  S.A arkadaşlar benim bilegimdeki bütün damarlar koptu 2 defa amaliyat oldum ve kolum alcıda nasıl Gusul abdesti alacagımıda bilmiyorum bana yardımcı olursanız sevinirm S.A

 124. Murat said

  Ya arkadaşlar benim anlamadığım olay gusüle başlamadan ağıza ve buruna 3 defa su verdikten sonra normal abdest alınıyorya o zaman tekrar ağıza ve buruna 3’er defa su veriyormuyuz?

  • KENAN said

   kardeşim her abdestin kendine göre farzları var onun için abdest nasıl alınıyorsa alırsın
   sadece ayaklarda sona bırakılır banyoda yıkanırken su duruyorsa ayaklara değdiğinden en sona bırakılır ve banyodan çıkarken yıkanır

 125. ahmet said

  s.a arkadaşlar

  size bişi sorcam benim ayağımda dikiş var nasıl gusül abdesti alabilirim?? Çabuk cevaplarsanız sevinirim

  • KENAN said

   saygı değer kardeşim ayağına su değdiğinde her hangi bir tehlikesi varsa o zamn ayağını su değmesin diye kapat ve orasını mes et
   bu bir özürdür zaruret halinde
   bu şekilde ama iyileştiğinde güsül abdestini tekrarlamanda fayda var

 126. meraklı said

  ya merk ettğim bi konu var gayrimüslim erkek veya kadın gusletmesi gerekir diyo hayzlı olsa bile yada bn öle anladım yani bu durumda bi bayn hayzla hale elnde olmadan nefsi kabarsa bakir ama yani
  budurmda ohayız hal içersinde aldığı gusülü hayz halinde olmasına rağmen guslü kabul olurmu

 127. meraklı said

  ya acil cvp bekliyorum

 128. abdullah said

  arkadaşlar bir genç olarak çok eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum buna bende dahil gelecek nesil diğnimiz hakkında çok cahil allah affetsin bizi ne diyelim

 129. Kardeşler said

  s.a ben anlamadıgım güsul abdestinni aldık sonra normal abdesti nasıl yani onu anlamadım namaz kılarken aldıgımız abdes gibimi sonra yani öylemi herkese hayırlı ramazanlar.

 130. mehmet said

  s.a ben oruçluyken rüyamda sabaha yakın ilişkiye girmişim ama üstümmüz de elbiselerimmiz sizce bu durum orucummu etkilemişmidr birde güzul abdesti aldım rahat etsin içim diye dogrummudur yapmış oldugum

 131. adsız said

  oruçluyken nasıl güsül abdesti alıcam buurnu7madan ve agızdan kaçırırsan diye korkuyorum bi kere normal abdest almıştım ancak ucunda yıkattım aynı seyi gusulde yapsam kabul olunur mu acil cevap yazın arkadaşlar r bu konuda heemen gusul etmem gerekıyor

  • KENAN said

   değerli kardeşim oruçlu iken gusül abdesti alırken burnuna çektiğin suyu genizini sızlatacak kadar çekmene gerk yoktur çünkü çekerekn boğazımıza gitme tehlikesi vardır buda orucu muzu bozar kaza ile de olsa oruç bozulur bu da kaza gerektirir

 132. gokhan said

  merhaba arkadaşlar acaba boy abdesi alırken banyoda biriyle konuşmak boy abdesimi bozarmı yada sorun yokmudur?

 133. Ebur said

  merhabalar gusul alırken sivilcenin patlaması tekrar gusul gerektirrir mi cevap verirsenz sevvinrm

 134. murat said

  tamam ben gusülde herseyi anladımda agıza ve buruna su verilirken herhangi birsey söylenmeyecekmi? mesela agıza su verilirken (MAZMAZA) denmesi gibi burun’ada su verilirken söylenen birsey vardı ama hatırlıyamıyorum

 135. alçılı mustii said

  slm benimde elimde alçı var nasıl abdest alıcam bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinicem şimdiden teşekür ederim

 136. sezgin said

  Slm,Ben namaz kilarken mezi geldigi oluyor bu yuzunden bi vakit namazini 2- 3 kez kildigim oluyor. Allah kimseyi bu sekilde imtahan etmesin. Ne yapacagimi sasirdim. Oraya buraya bakma diye yorum yapmayin lutfen. Hicbirsey yokken oluyor bu. Ne yapacagimi sasirdim..

 137. mehmet said

  gusül ederken namaz abdesti almak mecburimi bir de ağıza buruna 3 defadan fazla su vermek olurmu

 138. Rifat said

  ya rum suresi 7-8 ayeti yorumlayabilirmisiniz
  ?

 139. aysen said

  ben anlamadim kahverengi gusul aldiktan sonra kahverengi akinti gelirse tekrar gusul almak gerekiyormu?soruyu anlayan bi bayan arkadas cvp yazarsa sevinirim

 140. fatmagül said

  benim kolumda 5 dikiş var koluma su değmemesi lazım nasıl gusul abdesi alabilirim

 141. isimsiz said

  acil çok önemli bi sorum olcak ama mesela normal bi halde iken çıplak bir kadına bakıldığında fakat meni qelmesse cünüp olunurmu gusul abdesti alınması gerekirmi ?cevap bekliorm saolun şimdiden…

 142. Murat said

  Selamun Aleykum Arkadaslar

  Benim bi Sorum var, gecen Hafta Burnumdan Ameliyat oldum, ve iki hafta boyunca affedersiniz sümürmek yasaklandi.

  Gusül Abdesi alirken hafifden su deyirdim, acaba Abdestim Kabul olmusmudur, terredüt icindeyim
  lütfen yardimci olun

  saygilar Murat.

 143. murat said

  kolum alcida nasil gusul abdesti alabilirim

 144. gerekli said

  şimdi gençelr bi büyünüz olrak olaya el atalım önce niyet sonra avret maeli sonra namaz abdesti sonra 3defa başa 3 defa sağ 3 defa sol amuza su dökeriz bütün vududu ykarız bu olay burda biter bide çıkarken ayaklarnızı yeniden yıkayın olmudu gersizini kafnıza takmayın benim bildiğim budur ama sadece kafamıza bide omuzumuza su verirken bütün vucüdumumuzumu yoksa sadece omuz ve kafamızımı ovalıyoruz onu bilmiyorum

 145. sorum var said

  kolum alçıda eş ile ilişkiye girdikten sonra mesh yetrlimi ?

 146. yasar said

  arkadaşlar ben gusül abdseti aldıktan sonra içimde ice temizlenmemişim gibi bi durum ortya geliyor nolur bu sorunu biri açıklasın gusül geerktirir mi bu durum ??

  • Ahmet İnce said

   Guslü gerektiren durumlar içerisinde
   “”iyice temizlenmemiş olma düşüncesi””
   diye bir şey ben hiç görmedim

   Farzları yaptıysan şüpheye düşme…

 147. kartal said

  arkadaşlar cünüp gezmek günahmı bide yasar gibi oluyo güslediyorum ama etmemişim duygusu var nasıl çözülecek cevap lütfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Ahmet İnce said

   Farzları yaptıysan bitmiştir.
   “TAM TEMİZLENMEDİĞİNİ DÜŞÜNMEK” gusülü bozar diye bir şey ben görmedim henüz 🙂

 148. FBFBFB said

  KARTAL DAKİ SORUNLAR VE SIKINTILAR BENDEDE VAR YARDIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 149. mahmut said

  şehvet anı bittikten sonra bir damla meni geldi gusül gereklimidir?

 150. Emre said

  gusül abdesti ile namaz kılınır diye biliyoruz peki namaz abdestini bozan haller gusül abdestini de mi bozar? Bu durumda yine de gusül abdestiyle namaz kılınırmı?

 151. yasemin said

  ben istihare namazı kıldım ve yattım rüyamda tanımadığım bir erkekle ilşkiye girdim ve benden o anda fazlasıyla kan geliyodu yalnız bu kanı bir cam üzerine akıtıyorduk üstelik banyoda oluyor.nolur bi cevap verin çok korkuyorum çünkü

 152. naber said

  yasemin siz kızlarda mı böyle rüya görüyorsunuz hiç bilmiyordum ben ya.Bir de bişey soracağım: acaba gusül abdesti almasak olur mu ya da cünüplük halindeyken ölen bir insan cennete mi gider cehenneme mi acaba benim bu soruları sormam günah mı?off yaaa ne çok bilmediğim şey var ben daha 14 yaşındayım ama of of .

 153. naber said

  lütfen cevabınızı gokayozcaliskan@hotmail.com adresine gönderirseniz sevinirim şimdiden sağolun.

 154. naber said

  bi kere bende rüyamda okuldaydım bizim sarışın müdür yardımcısı vardı onla ilişkiye giriyordum sonra rüyamda “acaba ben cennete mi cehennememi gitcem”gibi sorular ve “of ya nolucak şimdi” diyodum.sonra uyandım uykudan uyandıktan 2-3 dakika sonra kendime geldim ve derin bir OOOOOHHH çektim.”lan dedim iyiki olmamış böyle şey kendimden utanırdım be”

 155. Yok said

  Benim bi sorum olcak, Bir kizin adetli hali bittikten sonra gusül farzmidir? Normal abdest alipta namaz kilmak olurmu gusül yerine? Ben Bakire olan bi kizi kahstediyorum heryerde Kadin deniliyo onun icin anlamiyorum =(

 156. ben said

  Diyelimki dışarı çıktık ve gittiğimiz yerde banyo yok ve cünüp olduk ne yapmalıyız?

 157. musti said

  arkadaşlar lütfen bana yardımcı olurmusunuz çok rica ediyorum acilen cevabınızı bekliyorum ayağm alçıda ve ben bu şekilde ne yazıkki 10. 15 dakka erotik video izledim ereksiyon oldum çok etkilendim ama meni gelmedi sanırım mezi denilen sıvı geldi çok az bir damla civarında şimdi gusul abdesti almam gerekiyormu vede ayağım alçıda olduğu için ne şekilde haraket etmem gerekiyor lütfen yardımcı olun acilen cevabınızı bekliyorum

 158. can said

  guslettikten sonra tekrar meni gelirse gusul bozulmuş olurmu meni geldikten nekadar süre sonra yıkanmalıyız cevaplarınızı bekliorum teşekkkürlerrr…

 159. veli said

  gusül abdesti alırken ağzıma mazmaza burnuma intişaa cümle bedenimi yoğup pak etmek diye bi şey söyleniyo mu???

 160. kutay said

  S.A sadece farzlarını gerçekleştirsekde olurmu bana acil cvp lazım

 161. mehmet said

  benim elim sargıda gusül abdestim kabul olurmu

 162. can said

  S.A. elimin üstünden dirseğime 5 parmak kalaya kadar her tarafında dikişler var sadece parmaklarım boşta ama kesinlikle suya girmemesi gerekiyormuş bu yüzden elime poşet geçirmek zorunda kalıyorum açıklamaları okudum ve kafam karıştı yardımcı olurmusunuz.

 163. onur said

  arkadaşlar bigim eksik olduğu için beni mazur görün sorum şu “banyoda gusül abdesti alırken ara sıra gaz çıkarıyorum abdest aldığım sırada gaz çıkarmam yeniden gusül abdsti almamı gerektirir mi?”

 164. dilek said

  slm .benimde bir sorum olacak ben eşimle akşam ilişkiye girip sabah yılanıyorum niyet edip normal abdes alıyorum banyo yaptıktan sonra tekrar bakıntı geliyo ne yapmam gerekiyo tekrar mı abres almam lazım niyrt edip normal bildigimiz abdesti alıyorum dogrumudur acaba ilişkiden sonra sabah yıkanmamız yannışmı bide adet oldum 3 günden sonra bişey gelmedigi icin abdes aldım oruc tutuyorum ama ün icinde tekrar akıntı geliyo orucuda tutuyorum ne yapmam gerekiyo orucluyken abdes alsam olurmu cevaplarsanız sevinirim sag olun.

 165. dilek said

  slm .benimde bir sorum olacak ben eşimle akşam ilişkiye girip sabah yılanıyorum niyet edip normal abdes alıyorum banyo yaptıktan sonra tekrar akıntı geliyo ne yapmam gerekiyo tekrar mı abres almam lazım niyrt edip normal bildigimiz abdesti alıyorum dogrumudur acaba ilişkiden sonra sabah yıkanmamız yannışmı bide adet oldum 3 günden sonra bişey gelmedigi icin abdes aldım oruc tutuyorum ama ün icinde tekrar akıntı geliyo orucuda tutuyorum ne yapmam gerekiyo orucluyken abdes alsam olurmu cevaplarsanız sevinirim sag olun.

 166. hare_hare said

  Arkadaslar selam.. ogrenmek istedigim sey gusulun farzlarinda gecen GUSULDEN EVVEL ABDEST ALINMALIDIR konusu? Bu ne demek arkadaslar? Yani yikanmadan once abdest mi almak gerek? Giyinik mi olunmali? Namaz abdesti mi almak gerek? Yikandigin yerde mi almak gerek yoksa lavabo basinda mi? Nasil niyet edilmelidir? Bu kafasi baya karistirdi:( Cevaplarsaniz sevinirim. Hayirli Ramazanlar hepinize!!

 167. osman said

  s.a benım kol yarım alcıda erotık fılım ızlerken meni geldı emınım gusul abdestı gerekır ama kol alcıda gusul abdestı nasıl alacaz ??

  • Abdullah said

   üstten mesh yaparsın elinle, diğer taraflar aynı. ama alçıyı çıkardığında istersen tekrar al ama bu konuda emin değilim.

 168. cihan said

  mesela cünüp olduğumuzu bilerek namaz kıldık sular var ama gusül abdesti alamadık yani evdekiler anlayacak diye alamıyoruz mesela o zaman yinede haram olurmu ?

 169. cihan said

  lütfen acil cevap lazım

 170. Hare_hare said

  Arkadaslar gusulden once alinan abdestle ilgili biri bana bilgi verebilir mi? Lutfen cevap verin!!!

  namaz abdesti mi almak gerek gusul abdestinden once? Nasil almak gerek? Giyinik mi olmak gerek yoksa banyo alirken mi almak gerek? Lutfen cevaplayin! Sagolun simdiden!

  Saygilar

 171. kenan said

  gusletmek isteyen kimse önce besmele okur ve: “Niyet ettim Allah rzası için gusletmeye” diye niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucu ile ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar, sonra sağ avucuyla burnuna, genizine kadar üç defa su çeker ve her defasında sol eli ile temizler.. bundan sonra namaz abdesti gibi abdest alır. abdest aldıktan sonra, önce başına sonra sağ omuza sonrada sol omuza üçer defa su döker ve vücudu yıkar. suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. özellikle göbek çukuru, saç dipleri, kulak kıvrımı, ve küpe deliği gibi su teması zor yerler dikkatlice yıkanır. sonra da kuru yer kalmamak şartıyla bütün vücut yıkanır ve gusül tamamlanır…

 172. ay kız said

  selamun aleyküm arkadaşlar,bir bayan olarak malesef bu mübarek ramazan ayında kafa karışıklıkları yaşıyorum.sorum şöyle:
  regl dönemimin dün sona erdiğini düşünerek gusül abdestimi aldım,namazıma tekrar başladım. fakat iftara 15 dakika kala hayz kanaması oldu, orucum bozulmuş mudur? böyle zamalarda tekrar tekrar gusül abdesti mi alak gerekir? yoksa sadece namaz abdesti alıp namaz kılınabilir mi?
  son olarak oruçluykn böyle bir hayz durumu olursa oruç bozuldu diye yeme içme yapılır mı?

  • kenan said

   Ramazanda hayzlının durumu

   Ramazanda imsak vaktinden sonra, hayzı kesilse, o gün oruçlu gibi durur. İmsak vaktinden sonra hayz gören, o gün gizli yiyip içer. Her iki durumda da o günkü orucunu sonra kaza eder. Vakit içinde, namaz kılmadan önce, hayz gören, o vaktin namazını kaza etmez.

   İmsak vaktinden önce kan kesilse, sabah namazı vaktine, yalnız gusledip elbisesini giyecek kadar zaman olur da, Allahü ekber diyecek kadar fazla zaman kalmazsa, o günün orucunu tutar. Fakat, yatsıyı kaza etmesi lazım olmaz. Tekbiri söyleyecek kadar da zaman olursa, yatsıyı kaza etmesi de lazım olur. İftardan önce hayz başlarsa, orucu bozulur. Ramazandan sonra kaza eder. Namaz içinde hayz başlarsa, namazı bozulur. SONUÇ OLARAK: o günün orucu kaza edilir ve tekrar gusül abdesti alınır…10.günden sonraki kan hayız sayılmaz…

 173. hasan said

  bacağımda yarım alçı var ve cinsel organımdan meni geldi, fakat hareket edemiyorum yani ayağımın üstüne basamıyorum ,banyoya girmem problem, nasıl gusül abdesti alabilirm, ayrıca oruç tutmam gerekiyor??

 174. mehmet said

  arkadaşlar mehmet ben benımde bir sorum olacak bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim kadının cinsel organını sadece görmek meni gelmese bile gusül gerektirirm i teşkkürler .

 175. mert said

  örneğin uygunsuz şeyler izledik cinsel organımız uyanık durumda ve mezi geldi. o zaman gusül abdesti almamıza gerek varmı güsul abdesti almadan namaz abdestisye namaz kılınabilirmi??

 176. neşe said

  bu tür siteler gerçekten çok yararlı.Ben tüm dini soruları olan ve dini bilgiler konusunda sorun yaşayan arkadaşlara yardımcı olmak amacı ile tavsiyede bulunacağım.Ömer Nasuhi Bilmen’nin Büyük İslam İlmihali var bence bu ilmihali alın sormak istediğiniz tüm dini soruların cevabı var.Ben çok faydalanıyorum.Biz bu ilmihali evde aynen cep telefonu kullanır gibi olduk kitap her daim elimizin altında inanın çok yararlanacaksınız.

 177. Ebru said

  Birsey sormak istiyorum
  Kizlarda bildiginiz gibi her ay bi sure oluyor o sure bitiginde abdest alinmasi gerekiyor.
  sonra bazi arkadaslardan duydumki gusul abdestide alinmasi gerekiyormus.
  fakat ilk hangisini almam gerek bilmiyorum siralamasi varmi yada sadece gusul abdesti yetermi?

 178. hale said

  kaş bıyık alımı gusülü bozar mı oruçluyken zararı var mı

 179. serkan said

  trafik kazası yaptım ve ayagım kırık ve kırık olan yerde açık yarada var su değdiremiyorum ruyalandım ve güsül abdestide almam gerekiyo ne yapmalıyım

 180. aslı said

  yha boy apdesti olmassak ne olur 😀

 181. faruk said

  s.a. arkadaşlar bi yerin kanarken (dişin, elin, kolun vs.) gusul abdesti kabul oluyo mu olmuyo mu ?

  Bunun cevabını acele verirseniz çok iyi olur

 182. faruk said

  a. arkadaşlar bi yerin kanarken (dişin, elin, kolun vs.) gusul abdesti kabul oluyo mu olmuyo mu ?

  Bunun cevabını acele verirseniz çok iyi olur

 183. elif said

  gusul abdestı alırken elım kanadı kan durmadı devam ettım abdeste acaba gusul olurmu lutfen acıl cvp

 184. murat said

  arkadaşlar benim de ayağım alçıda tesadüfen bu foruma girdim.çok ilginç sualler ve cevaplar yazılmış.dinimiz akıl değil nakil dinidir.önüne gelen herkes yorum ve cevap yazarsa kafalarımız daha da karışır.bilgilerimizi ehl-i sünnet ışığında alabileceğimiz HUZUR PINARI diye bir site var.her sorunuza cevap bulabiliyorsunuz.cümleniz allaha emanet olun.selamün aleyküm

 185. mustafa said

  s.a

  Kusulabtesti aldiktan sonra akidirsan ve sperm cikarsa kusul abtest bozulurmu?

 186. Enes said

  ben ruyalandım ama ayağımda alcı war nasıl boy abdesti alacam!!

 187. okur yazar said

  ulan ne tipler var harbiden yahu… Okumadan ne sorup duruyorsunuz be mubarekler? hem burası sanki msn… Hemen cevap bekliyorlar be yaw… :d

 188. okur yazar said

  arkadaşlar;
  Akılbaliğ yani ergenlik çağına gelmiş erkek kız/kadın her kimseye ibadetler abdest haram helal farzdır…

  Bunun hesaplanacak bir yanı yok..
  Kayıt dışı kalacak bir hayat ta yok..
  Herşeyden hesaba çekileceğiz..
  İlk emri OKU ayetini dikkate alalım ve araştıralım herşeyi.. Bilmemek , bilmiyoruz diye hesaba çekilmeyeceğiz anlamına gelmesin!!! Öğrenmeye çalışmadığımız için de hesap vereceğiz uyanın!!!

 189. kasim said

  gusul abdesi banyonun basinda mi alinmasi gerekir yoksa en sonda mi?

 190. tahir said

  S.a bi sorum olucaktı
  Gusul abdestini alırken. Birilerinin görmesi ve gusul abdestini alan kişi farkına varınca gusul abdestini yeninden tekrarlaması gerekirmi.
  Cevaplarınız için simdiden teşekkür ederim Allah Razı Olsun

 191. Ali Kurtuluş said

  1)Ben gusül abdestini en fazla 4-5 gün aradan sonra alabildim acaba bir sorun olur mu?
  2)Gusül’ü meni geldiği gün alamıyorsak,kaç gün içinde almalıyız?
  3)Ve ben abdest alıyorum(ayaklarımı yıkamıyorum),niyet ediyorum,ilk önce meninin geldiği bölgeyi yıkıyorum,daha sonra vücudumu dikkatlice saçlarımı kazıyarak,kaşlarımı kazıyarak,kulak içlerini yıkıyorum.En son olarakata ayaklarımın altına sular geldiği için en son ayaklarımı yıkıyorum acaba gusül kabul edilmiş olur mu?(Ağız ve burun yıkıyorum.)
  4)Son olarak bir kişi gusül abdestini almassa ne olur?
  SORULARIMIN HEPSİNE CEVAP VERİRSEN SEVİNİRİM KARDEŞİM 🙂

 192. didem said

  iliskiden sonra gusul gerektigini biliyorum ama iliskiden sonra sabah kanamam geldi yani ay basi oldum oldum aybasi kanamasinin ustune gusul alinirmi yoksa yoksa hep cunupmu gezecem no lur yardimci olun ikinci bi sorumda kadinin aybasi varsa sadece kocasini tatmin edebilmek icin el vs gibi meni akitirirsa kadina gusul gerekirmi nolur yardmci olun kimseye soramadigim bu sorulari cevaplarsanizz cok sevinirim simdiden allah razi olsun

 193. didem said

  sorumumun cevabini lutfen bu siteye yazin

 194. didem said

  l

 195. didem said

  ne zaman oldu sorumun yanitini alamadim neden garip sorumuydu acaba ama insanlarin soramadiklari ve icinde tuttuklari iki soru sordum sadece ayipmi ettik yani.

 196. Mehmet Ali said

  Benim ayağm alçda ve alçınn üstünden mesh etsem alçı bozulur poşetle sarıp poşedin üstünden mesh etsem olurmu ??

 197. erol said

  dahret aldıktan sonra idrarını yapsan tekrardan dahret almaya gerek varmı??????????

 198. öznur said

  ya gusül abdestini banyo yaptıktan sonramı alınıyo yoksa banyo ya girp boy abdestini alıp soramı sabunla yıkanıyoruz yardım edin

 199. hkuöfu said

  bişey sorcam acaba gusül abdestini almadan önce abdest alınması lazım yoksa direk gusül alsak olur mu?

 200. fatih said

  ıyı gunler ben amelıyat oldum ve ayagım sargıda ruyalandım ne yapmam gerekıyo..

 201. furkan said

  arkadaşlar gusülün farzlarını bilmeden alırsak kabül olurmu

 202. yunus said

  selamun aleykum ben güsül abdesti aldıktan sonra 3 irmik boy abdestide almak zorundamıyım

 203. alper said

  yukarıda (Gusül Nasıl Yapılır) da yaşmış oldugunuz (Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.) işte ben bunu anlamadım bu işlem nasıl oluyor onu acıklayın bana

 204. Fırat said

  Benim sorum şu mastürbasyon veya cinsel ilişki sonucu duşa giriyorum ilk önce idrarımı yapıyorum daha sonra biraz egilip kalkıyorum yarım kalan menide dışarı atılsın diye daha sonrada gusul abdestimi alıyorum en sonda duştan çıkıp giyiniyorum fakat giyindikten sonra bazen sıvı geliyo yine az miktarda ben ne yapmalıyım tekrardan mı gusl amalıyım????

 205. melek said

  Arkadaşlar aynı soruları tekrarlamışınız.
  Gusl abdesti aldıktan sonra tekrar namaz abdesti almak gereksizdir.
  Ayrıca bu israfa girer diye biliyorum. israf etmemek gerekir.
  Ama aradan bir namaz vakti geçtiyse dilenirse abdest tazelenebilir.

 206. melek said

  Didem reglken(aybaşı) gusl abdestine gerek yoktur.
  kanaman tamamen bittikten sonra temizlenirsin. gusl abdesti alırsın.

 207. melek said

  Furkan guslün farzı zaten 3 tane (ağız-burun-vücut)
  bunu da biliyorsun zaten.
  farzları yapıp alıyorsan guslün kabul olur inşallah.

 208. mahmut said

  bişi dicm şimdi mastürbasyondan oncemı sonramı gusul abdestı alınır

 209. barış said

  ben barış.benim İKİ sorum var.
  gusül abdesti alırken idrarın gelmesi gusülü bozar mı.Ve de giysimizde meni var.Onu tekrar giydiğimizde cünup olurmuyuz.
  ÇOK ÖNEMLİ BU SORULAR BENİM İÇİN

 210. mustafa said

  tras oldum ve benımdekı kan durmadı ama ben gusul abdesı aldım kabul olurmu

 211. yok said

  Benim penisimde dikişler var ben nasıl gusül abdesti alıırım alınca olurmu ?Kısaca vucudundali dikiler gusle mani olurmu?

 212. sefa said

  gusul abdesti alırken elimi çarptım ve kanadı devam ettim abdest almaya (yani elim kanar durumdayken gusul abdesti aldım ) guslum geçerlimidir ?bilen arkadaşlar cevap yazabilirlermi ?

 213. gaye sezer said

  dinimizi öğrenmek bizim görevimizdir.bu anlamda ilmihal büyük önem taşıyor herkesin elinin altında bir ilmihal olması gerekiyor ama bazen anlatılanlara açıklık getiremediğimiz anlamadığımız oluyor böyle bir durumda da bilgisine güvendiğimiz kişilerden yardım alabilmemiz gerekiyor.

 214. fuat said

  selamlar..gusl abdesti alırken burnuma su çektim ama banyodan çıkınca sanki burnuma suyu az vermişim gbi hatırlıyorum..bu vesvese midir..kafaya takmamam mı gerek..bi akıl verirseniz sevnirim..her defasında farklı biş oluyor yok burnuma az çektm yok ağzıma az su aldım vs vs??

 215. fuat said

  kısa zamanda cevaplarsanız memnun olurum..

 216. gjll said

  ya benim kolum omuzuma kadar alçılı sadece parmaklarım görünüyor rüyamdan kalktığımda çamaşırım ıslaktı ama gusul abdesti alamam normal abdest alsam olurmu

 217. mactawish said

  benim aklıma takılan bir soru var mastürbasyon çektikten ne kadar sonra gusül abdesti almalıyız

 218. EFDELYA said

  S.a arkadaşlar çok kötü durumdaym ben cünub olduktan 2 gün sonra düşüp ayağımı kırdım alçıya alındı ve kesinlikle su değmemesi gerekiyo ben bu yüzden banyoda yapamyrm gusül abdestni nasl yapcam?yukardaki sorulardada aynı sorulr var cevap olarak mesh edin dye yanıtlanmış yanlz banyo yapamyck durumdaym ve alçı 5 hafta daha böyle kalck ben namazsızmı geçrcem gûnlerimi lütfen ALLAH RIZASI İÇİN YARDM EDİN..VESSELAM

 219. isa said

  gusül aldıktan sonra sırtımın kanadığını gördüm abdestim bozulmuşmudur

 220. Ayse said

  Merhaba, coooook acil bi sorum var !!!! Ben durduk yere dusunuyorum, ama kotu seyler dusunmuyorum oylesine bi dusunce, yani buna sevhetle denilirmi bilmiyorum arada bi karnim tuhaf oluyo ve bu yuzden surekli hafif hafif akintim oluyo, simdi meni yada mezimi bilmiyorum o yuzden gunde 2-3 kez banyo aliyorum. Ve soyleki: Kadinlarda meni pek olmaz yani nerden anlicam hangisi?

 221. meha said

  gusul çıplak kadın görsen mesela gerçek hayatta alınırmı

 222. hayati said

  ben gsul apdestimi aldım ve tekrar minimim aktı acaba tekrarmı cünebet ol dum biri bu durum da yardım edermi lütfen

 223. birii said

  elim kanarsa gusül abdesti alabilirmiyim?

 224. salih said

  slm arkadaşlar ben gusül abdesti alırken aklıma hep kötü şeyler geliyor. Bu durumdan kurtulmam çok zor oluyor. 1-2 saat banyoda kalıyorum. lütfen yardımcı olur musunuz?

  • selen said

   salih kardeşim bir kere insan rahatsız oldugu şeyden sorumlu degildir annadıgım kadarasıyla aklına gelen şeyler rahatsız ediyor seni ozaman kurtulmaya bak göreceksin kurtulacaksın

 225. selen said

  slm arkadaşlar bende rabbimin huzuruna temiz çıkayım diye takıntılı biri oldum gusül abdestine niyet ediyom şüpheler başlıyor ğaz çıktı idrarmı kaçtı eksikmi yıkadım vs ama gusül abdesti alırken gazda çıksa kabül diyorlar dogrumudur bir arkadaşlar şeytan gelip direk namaz kılma demez seni abdesten taharetten gusülden rahatsız eder sonra seni öyle bıkdırırki ibadet yapmak canın istemez zaten hedefi budur kör şeytanın ama yılmadık zorda olsa başardıkrime artı zorla ragmen yapılan ibadet çok kıymetlidir allah katında kolayı kim olsa yttinanınk olan rabbimizapar magrifet zoru yapmakta ben dervişim yani allah dostu beni yoludan döndürmek için ne vesveseler nezorluklar ama rabbimin yolundan dönderemedi birde bir tarikata baglanmanızı tavsiye ederim çünkü mürşüdü olmayanın şeytan olurmuş mürşüdü yani biz bugün bunları çekiyorsak allah katında degeriz olduguna işarettir ama yenilmeyecek sorunlar deyil şöyle düşünsek 4 4lük olan rabbimiz elimizden geleni kabul eyle allah cc ben kulumun zanı üzreyim kulum beni zikrederken ben kulumlayım öyleyse aşırı gitmek niye rabbim bunu istemiyor elimizden geleni aşırıya gitmeden yapalım ve onu zikredelim ona kul olalım onu yüceltelim ozaman biz hedefe ulaşırız ve inanın mutlu olmak allahı zikirden geçiyor ben kurtuldumda kardeşlerim yardımcı olursanız gusülümde gusül abdesti alırken gaz çıksa idrar çıksa gusül abdestime devammı ediyim aslında bende ikiside olmuyor bunu ögrenirsem bunda kurtulurum inşallah aşırı gitmeyelim kardeşlerm allah kulunun elinden geleni isterdeneyin inan kurtulursunuz ama pes etmek yok amapes ettirecegiz ozaman meydan bizim ozaman şeytan bir dahaşansını dener derki kıldıgınız namaz ibadetler kabul olmuyorki der ozaman deki ister kabul etsin ister kabul etmesin dersen zafer bizim daha yapacak bir şeyi kalmaz hani bir yere ulaşmak için birşeyleri göze alalım kardeşlerim bizler çok degerliyiz çünkü allahın askerleriyiz görevimiz şeytanın oyunca olmak deyil kulluk etmektir şeytanı kendimize güldürmeyelim allah razı olmaz ömür gelip geçiyor ölüm ötesine hazırlanalım ölmeden rabbimize kavuşmayı dileyelim gafil insan yol alamaz mabuduna ulaşamaz yok olmadan var olamaz zikre başlamamız gerek allaha emanet olun bugün sohbetim var hepiniz için dua edecegim hoşca kalın

 226. hüsam said

  arkadaşlar banyoda 31 çektikten sonra gusül abdesti kabul oluyomu ?

 227. mr_canova said

  sa benim boynumda 5cmlik bir dikiş var doktor su deydirme dedi. bu durumda nasıl güsul abdesti alabilirim.??? yardımcı olursanız sevinirim

 228. hakan said

  boy addesti aırken sadece farzlarını yapıyorum,niyet ediyorum vücudum tamamen suya deyiyor su çalkalayıp burnuma su çekiyorum bukadar…
  boy abdesti kabul alurmu?

  • ramazan said

   degerlı kardesım farzını yerıne yetırıyorsun zaten ama sunnetlerıde terk etmemek lazım allah razı olsun

 229. deniz said

  ayağım alçıda gusül abdesti almam gerekiyor alçıyı mest edeceğim ancak vücudumun geri kalan yerlerine su tutarken alçıyada su gelecek bu yüzden abdesti alırken vucüduma su tutmasam avucumun içine su alarak abdest alsam nasıl olur?

 230. Reblogged this on necatidursun.

 231. Gamze said

  Benim bi sorum olacakti genelde adetim 5gun suruyor boy abdesti aldim ve iliskide bulundum ertesi gun oruca niyet
  Ettim ve baktigimda 2.3damla kan vardi!
  Iliskiye girdigim icin gunah isledimmi?
  Ve orucu tutmaya devam etmelimiyim?

  • ramazan said

   degerlı kardesım kasıt yoksa gunaha gırmedın oruca yelınce ogunun orucunu aksamet bısey yemeden allah razı olsun kardesım

 232. abdullah said

  hocam şimdi sahura karkım sahurumu yedim ama niyet etmedim sabah kaltım amelelige gittim ama işin olacacını bilseydim oruç tut mayacaktım ama işte bilmiyordum orcumuubozdum oruç kazaya girermi

  • ramazan said

   degerlı kardesım senın nıyetın kotuyse almassın oyle bısey dıyorsunkı tutmassan daha ıyı
   olur oruca en azından saygı olur

 233. kadir said

  selamın aleyküm
  gusül abdesti alırken gaz kaçırsak gusle devam edebilirmiyiz?yoksa baştan mı başlamamız gerekir?

  • mustafa said

   bişey olmaz

  • ramazan said

   kardesım yanlıs cevaplar vermeyın nasıl bısey olmaz olur gas cıktıysa bastan baslamanız yerekır kardesım allah razı olsun

   • mustafa said

    kardeş: Gusül sırasında abdest bozucu bir halin ortaya çıkması namaz abdestini bozsa da gusül abdestini bozmaz. Gusül almaya devam edebilirsiniz.

    Gusül sırasında gelen akıntı guslü bozmaz, guslün abdest oluşunu bozar. Yani sahih olan ve insanı cünüplükten kurtaran bu gusülle namaz kılınmaz. İbâdet için yeniden abdest almak gerekir. Gusül ise tamamdır.
    İlmi bir ifade ile, guslü bozan herşey abdesti de bozar. Lâkin abdesti bozan herşey guslü bozmaz. Bu bakımdan, gusül sırasında idrar yollarından gelen bir akıntı, yahut yaradan akan bir mayi veya diş kanamaları vs. gusle mâni olmaz. Bu akıntılarla yapılan gusül sahih, fakat abdest bâtıl olur.

 234. mustafa said

  ben ım kolumda yara bandı vardı çıkarttım leke kaldı o bölgeyi iyice ovuşturdum lekenin altındaki deriye su geçmişmidir acil ama

 235. Kemal said

  Boşaldıktan sonra güsül almaya bilmiyoruz günah olurmu

 236. mustafa said

  olurmu öle şey internete bak kitaplara bak öğren

 237. kafası karışık said

  ben bişey sorucam. Gusül abdesti aldım temizlendim uyudum. Uyandığımda çamaşırımda iz gibi çok az leke ve organımda ne olduğunu tam anlayamadığım bi akıntı vardı. Yukarıda abdestten ve uykudan sonra kalan akıntıdan bişey olmaz diyor kafam karıştı ne yapayım??

 238. fatih said

  kolay gelsin bişey soracam boy abdesti bozulmadan tekrar boy abdesti alınırmı

 239. safa said

  elimde alcı var gusul alabilirmiyim

 240. nhgar said

  elimde alçı var gusül abdest alıcam kabul olurmu çok acil cevap lütfen

 241. halil süleyman said

  uyandığımda yaşlık görünce koklama ışığa tutma gibi işlemler yapıyorum sonunda idrara olduğuna kannat getirsem dahi içimde bir kuşku oluyor ama yinede namaz kılıyorum . Rüyamda gördüklerimi bazen hatırlıyorum bazen hatırlamıyorum ama hatırladıklarımda şehvet içeren bir içerik mevcut değil . Sualim şudur bu delillere baz iken gusl almak gerekir mi ?

 242. halil said said

  yaa masturumasyon yanı 31 cektım akıtmadan bıraktım sonra bı sıvının aktığını farkettım

 243. Kuye said

  evde internette seks filimi veya porno filimi seyrettiğinde boşalmadın gusul abdetti almadan abdest alıp namaz kılınırmı

 244. blabla said

  Eger bir kadin bir erkegin cisel bolgesini yanlislikla gorurse gusul gerektirir mi?

  • perihan said

   Evet blable kardesim gusûl almasi gereklidir ayrica gösteren kisi de büyyûk gûnaha girer atteşe dayana bileceğiniz kadar gûnah isleyin ..

 245. Hanife said

  Benim kolumda yanik bandi var nasıl abdest alayim.

 246. Rabia said

  Adetim basladi ve dort gun surdu ,bitti fakat hala damla damla gelior namaz kilabilirmiyim..

  • perihan said

   Arkadaşlar hasta olan A*E*T OLAN KIZLAR GUSUL ABDESÎ almasi hem farz hem sünnettir gusul menkûl bir erkekte olsa teri bir kadina veyahuttu hanımina gelirse ikisininde gusul abdesi almasi gerektir genellikle hanifiler ve şafiller 3″bölünür hanifelerde ağız boyun vücut
   şafilerde vücut avret yerler baş abdesi alinir teşekkürler okudunuz icin

 247. faruk said

  Gusul alirken kapi caldi gusule ara verip kapiyi acdim sonra gusule devam ettim gusul kabul olurmu acaba

 248. ... said

  Bi erkek bi kadınla yakınlık yaşasa soyunmuş halde ikiside ama ilişkiye girmemiş olsalar ve nemi de gelmemiş olsa gusül etmesi gerekmiyor bunu biliyorum ama erkek yada kadının bu halde namaz kılabilirler mi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: